Om os

Kanalens Lægehus er en nyetableret klinik, som følger fagligt anerkendte retningslinier indenfor lægevidenskaben.

Som fagfolk har vi en særlig forpligtelse til at udvikle os, være på forkant og forsøge at give patienterne den bedste behandling og de bedste rammer for deres liv. Vi tilbyder derfor en bred vifte af nyeste behandlingsmuligheder skræddersyet til den enkelte patient.

Kanalens Lægehusets vision er hele tiden at ekspandere for på sigt at etablere et tæt samarbejde med forsknings- og uddannelsesmiljøer. Det er nøgleord for at skabe et stærkt fagligt miljø, som optimerer patienternes vilkår og sikrer et spændende arbejdsliv for de ansatte.

I Kanalens Lægehus vil patienterne altid møde professionel, ung og dynamisk personale, som ihærdigt vil gøre sit for, at patienterne kan føle sig trygge og velkomne. Det er vores forhåbning, at mødet mellem patienten og os som sundhedspersonale sker i gensidig respekt. Vi værdsætter patientens ord, og lytter gerne til konstruktivt råd, som kan forbedre vores servicer til gavn for patienterne. 

Vores team
Kanalens-Lægehus-Bulent-Kucukakin

BÜLENT KÜCÜKAKIN

Speciallæge, PhD. Ejer af klinikken

Besidder en bred viden indenfor medicinske, kirurgiske og psykiatriske specialer. Har erfaring fra forskningens verden, aktivt deltaget i internationale forskningskongresser og publiceret flere videnskabelige artikler i tæt samarbejde med førende forskere herhjemme såvel som i udlandet. Desuden har han i en årrække arbejdet udenrigs.

Kanalens-Lægehus-Feryal-Oestergaard1

FERYAL ØSTERGAARD

Speciallæge

Uddannet fra Aarhus Universitet i 1997. Hun har i en årrække fungeret som praktiserende læge – både som sololæge og i kompagniskab. Endvidere har hun både arbejdet udenrigs, og med erfaring fra lægevagten. Gennem årene har hun tilegnet sig bred faglig erfaring, men hvor fokus har centreret sig omkring kvindesygdomme og psykiske lidelser.

Stefanie

STEFANIE MIKKELSEN

Speciallæge

Speciallæge – Uddannet fra Københavns Universitet i 2012. Hun har en bred lægelig erfaring fra flere forskellige lægepraksisser og hospitalsafdelinger. Desuden har hun deltaget i forskellige konferencer, publiceret flere forskellige artikler og ikke mindst udført frivilligt arbejde. Interessen ligger særligt indenfor kardiologi, gynækologi, pædiatri, ADHD og autisme.

Kanalens-Lægehus-Nina-Ahmed

NINA AHMED

Læge

Uddannet læge fra Københavns Universitet i 2017. Har erfaring fra akutmodtagelserne på forskellige hospitaler (Holbæk, Slagelse og Rigshospitalet i Glostrup). Er aktuel i gang med at blive speciallæge i almen medicin.

Kanalens-Lægehus-Christine_Andersen1

CHRISTINE ANDERSEN

Læge

Hun har flere års erfaring som læge, blandt andet fra onkologisk afdeling, og aktuelt er i gang med at blive speciallæge i almen medicin.

Kanalens-Lægehus-Anas-Saaid

ANAS SAID

Læge

Uddannet læge fra Syddansk Universitet. Han har erfaring fra Rigshospitalet i Glostrup og almen praksis i Rødovre. Efter afsluttet vikariat hos os vil han søge sine muligheder for at blive speciallæge i almen medicin.

Kanalens-Lægehus-Cecilie-Nielsen

CECILIE NIELSEN

Læge

Uddannet læge fra Aarhus Universitet i 2020. Hun har erfaring fra medicinsk afdeling, ortopædkirurgisk afdeling og almen medicin. Hun har således været på forskellige hospitaler og lægehus. Hun er i vikariat hos os, og vil efter afsluttet forløb søge hen imod at arbejde i udlandet for en periode. Planen er at blive speciallæge i almen medicin.

Kanalens-Lægehus-Susanne-Dahl

SUSANNE DAHL

Sygeplejerske

Flere års erfaring fra forskellige lægepraksisser. Gennem årene har hun tilegnet sig viden og erfaring, således at hun selvstændigt udfører flere forskellige konsultationer. Hun er med til at følge kroniske patienter med KOL, astma, knogleskørhed samt foretager undersøgelse for livmoderhalskræft. Endvidere deltager hun aktivt i at udføre en bred vifte af kliniske og sekretærmæssige opgaver.

Kanalens-Lægehus-Suzette-Bøgh

SUZETTE BØGH

Sygeplejerske

Flere års erfaring fra kardiologisk afdeling, rehabiliteringsafdeling og hjemmeplejen. Hun er bl.a med til at følge patienter med hjertekarsygdomme, forhøjet blodtryk og stofskiftesygdomme. Ligeledes udfører hun en bred vifte af kliniske opgaver, heri udfører forskellige konsultationer selvstændigt.

Kanalens-Lægehus-Carine-Johansen

CARINE JOHANSEN

Social- og sundhedsassistent / lægesekretær

Flere års erfaring fra forskellige hospitalsafdelinger og almen praksis. Hun er vant til at udføre en bred vifte af opgaver – både kliniske og sekretærmæssige. Dagligt er hun i kontakt med patienterne og pårørende, både telefonisk og ved modtagelse i receptionen. En stor del af tiden går med rådgivning samt vejledning af patienterne efter nøje supervision ved lægerne og efter vores opdaterede instrukser.

Kanalens-Lægehus-Diana-Tang

DIANA TANG

Lægestuderende

Afslutter lægeuddannelsen til sommer 2023. Har været en del år ansat hos os, og derved opbygget en masse klinisk erfaring parallelt med lægestudiet. I lægehuset veksler hendes opgaver mellem selvstændige konsultationer under supervision af øvrige læger og sekretærmæssige opgaver.

Kanalens-Lægehus-Jasmin-Kiaei-Petersen

JASMIN KIAEI-PETERSEN

Lægestuderende

Har været en del år ansat hos os, og derved opbygget en masse klinisk erfaring parallelt med lægestudiet. I lægehuset veksler hendes opgaver mellem selvstændige konsultationer under supervision af øvrige læger og sekretærmæssige opgaver.