Om os

Kanalens Lægehus er en nyetableret klinik, som følger fagligt anerkendte retningslinier indenfor lægevidenskaben.

Som fagfolk har vi en særlig forpligtelse til at udvikle os, være på forkant og forsøge at give patienterne den bedste behandling og de bedste rammer for deres liv. Vi tilbyder derfor en bred vifte af nyeste behandlingsmuligheder skræddersyet til den enkelte patient.

Kanalens Lægehusets vision er hele tiden at ekspandere for på sigt at etablere et tæt samarbejde med forsknings- og uddannelsesmiljøer. Det er nøgleord for at skabe et stærkt fagligt miljø, som optimerer patienternes vilkår og sikrer et spændende arbejdsliv for de ansatte.

I Kanalens Lægehus vil patienterne altid møde professionel, ung og dynamisk personale, som ihærdigt vil gøre sit for, at patienterne kan føle sig trygge og velkomne. Det er vores forhåbning, at mødet mellem patienten og os som sundhedspersonale sker i gensidig respekt. Vi værdsætter patientens ord, og lytter gerne til konstruktivt råd, som kan forbedre vores servicer til gavn for patienterne. 

Vores team
Kanalens-Lægehus-Bulent-Kucukakin

BÜLENT

Speciallæge, PhD. Ejer af klinikken

Besidder en bred viden indenfor medicinske, kirurgiske og psykiatriske specialer. Har erfaring fra forskningens verden, aktivt deltaget i internationale forskningskongresser og publiceret flere videnskabelige artikler i tæt samarbejde med førende forskere herhjemme såvel som i udlandet. Desuden har han i en årrække arbejdet udenrigs.

Kanalens-Lægehus-Feryal-Oestergaard1

FERYAL

Speciallæge

Uddannet fra Aarhus Universitet i 1997. Hun har i en årrække fungeret som praktiserende læge – både som sololæge og i kompagniskab. Endvidere har hun både arbejdet udenrigs, og med erfaring fra lægevagten. Gennem årene har hun tilegnet sig bred faglig erfaring, men hvor fokus har centreret sig omkring kvindesygdomme og psykiske lidelser.

Stefanie

STEFANIE

Speciallæge

Uddannet fra Københavns Universitet i 2012. Hun har en bred lægelig erfaring fra flere forskellige lægepraksisser og hospitalsafdelinger. Desuden har hun deltaget i forskellige konferencer, publiceret flere forskellige artikler og ikke mindst udført frivilligt arbejde. Interessen ligger særligt indenfor kardiologi, gynækologi, pædiatri, ADHD og autisme.

Kanalens-Lægehus-Nina-Ahmed

NINA

Læge

Uddannet læge fra Københavns Universitet i 2017. Har erfaring fra akutmodtagelserne på forskellige hospitaler (Holbæk, Slagelse og Rigshospitalet i Glostrup). Er aktuel i gang med at blive speciallæge i almen medicin.

Maj-Britt-Lundsgaard-Hansen-KL

MAJ-BRITT

Læge

Uddannet læge fra Københavns Universitet i 2018. Herefter afsluttet KBU-forløbet for nyuddannede læger, og følgelig haft ansættelse i lægepraksis og i psykiatrien, og nu ansat ved Kanalens Lægehus. Hun ønsker at gennemføre speciallægeuddannelsen i almen medicin.

Alma-Scheel-Wegener KL

ALMA

Læge

Uddannet læge fra Københavns Universitet i 2022. Har erfaring fra neurologisk afdeling på Herlev Hospital og er aktuelt i gang med sin kliniske basisuddannelse (KBU). Vil være ansat i klinikken fra april 2023 til oktober 2023.

Allan (1)

ALLAN

Læge

Uddannet læge fra Københavns Universitet. Har erfaring fra almen medicin og ortopædkirurgisk afdeling, hvor han også skrev sin PhD. Tidligere ansat hos os under hans KBU, og nu vikarierende efter afsluttet stilling i klinisk farmakologi.

Tugba-Cakmak-KL

TUGBA

Sygeplejerske

Flere års erfaring fra øjenafdeling, rehabiliteringsafdeling og hjemmeplejen samt pleje af den terminale patient. Ydermere har hun en del års erfaring med patienter med forskellige kulturelle baggrunde og deres sygdomsopfattelse. Ved Kanalens Lægehus vil hun udføre en bred vifte af kliniske opgaver.

Suzette-Bøgh KL

SUZETTE

Sygeplejerske

Flere års erfaring fra kardiologisk afdeling, rehabiliteringsafdeling og hjemmeplejen. Hun er bl.a med til at følge patienter med hjertekarsygdomme, forhøjet blodtryk og stofskiftesygdomme. Ligeledes udfører hun en bred vifte af kliniske opgaver, heri udfører forskellige konsultationer selvstændigt.

Carine

CARINE

Social- og sundhedsassistent / lægesekretær

Flere års erfaring fra forskellige hospitalsafdelinger og almen praksis. Hun er vant til at udføre en bred vifte af opgaver – både kliniske og sekretærmæssige. Dagligt er hun i kontakt med patienterne og pårørende, både telefonisk og ved modtagelse i receptionen. En stor del af tiden går med rådgivning samt vejledning af patienterne efter nøje supervision ved lægerne og efter vores opdaterede instrukser.

Samana-Zahra-Awan KL

SAMANA

Lægestuderende

I Lægehuset veksler hendes opgaver mellem selvstændige konsultationer under supervision af øvrige læger og sekretærmæssige opgaver.

Kanalens-Lægehus-Jasmin-Kiaei-Petersen

JASMIN

Lægestuderende

Har været en del år ansat hos os, og derved opbygget en masse klinisk erfaring parallelt med lægestudiet. I lægehuset veksler hendes opgaver mellem selvstændige konsultationer under supervision af øvrige læger og sekretærmæssige opgaver.

Malaika-Yaqoob KL

MALAIKA

Lægestuderende

I lægehuset veksler hendes opgaver mellem selvstændige konsultationer under supervision af øvrige læger og sekretærmæssige opgaver.

Nikita (1)

NIKITA

Lægestuderende

I lægehuset veksler hendes opgaver mellem selvstændige konsultationer under supervision af øvrige læger og sekretærmæssige opgaver.