Praktisk

Afbestilling
Patienterne kan nemt sende sms besked til vores akut telefon 3061 5393 for at afbestille planlagt tid. Patienterne bedes at anføre fornavn + tidspunkt for konsultationen. Der vil ikke blive svaret tilbage på beskeden.

Akut telefon
Ved uopsættelig sygdom bedes patienterne kontakte os på vores akut telefon 3061 5393. Patienterne bedes undlade at få lagt talebeskeder på telefonen, da vi desværre ikke har mulighed for at aflytte dem.

Ankomst
Ved ankomst bedes du registrere dig ved vores ankomstterminal, inden du tager plads i venteværelset. Du skal altid medbringe dit sygesikringskort, når du skal til lægen. Hvis du har mistet dit sygesikringskort, eller det er gået i stykker, skal du henvende dig hos din kommune for at få det erstattet. Dersom din henvendelse drejer sig om tredje person, bedes du registrere dennes sygesikringskort i kortterminalen. Registrering er nødvendigt for at vi overfor regionen kan dokumentere din tilstedeværelse i klinikken.

Attester
Attester honoreres ikke af Sygesikringen og skal i udgangspunkt betales af patienten selv. Det kan fx være attest til kørekort, uddannelsessteder, udlandsrejser m.m. Attester anmodet af kommunen eller forsikringsselskaber betales ikke af patienten.

E-mail konsultation
Af e-mail konsultationer via aftalebogen.dk forstås korte, enkle, konkrete forespørgsler af ikke-hastende karakter. Lægen vil svare hurtigst muligt og senest i løbet af 5 hverdage.

Konsultationsvarighed
Konsultationerne er i udgangspunkt sat til 10-15 minutters varighed. Som patient bedes du derfor komme velforberedt samt fokusere på aktuelle problemstilling. Ved at holde tiden hindres lang ventetid, frustration og stress hos patienterne såvel som hos personalet.

Lægevagten
Ved behov for akut lægehjælp i tidsrummet kl 16-08 på hverdage samt hele døgnet i weekender og helligdage kontaktes lægevagten på telefon 1813.

Receptfornyelse
Via aftalebogen.dk har du mulighed for at fornye dine recepter. Der skal være tale om recepter på igangværende ordinationer. Fornyelse af recepter på vanedannende medicin kræver personligt fremmøde.

SMS/e-mail advisering
Hvis du ønsker det, har du mulighed for at få en sms og/eller e-mail dagen inden din aftalte konsultation. Tjenesten er gratis, enkel og til stor hjælp. Snak med personalet om det.

Tidsbestilling
I aftalebogen.dk kan du let bestille tid til konsultation af 15 minutters varighed. Såfremt den bestilte tid er ledig, vil du få en bekræftende mail. Såfremt dit behov varer mere end 15 minutter, bedes du kontakte sekretæren for nærmere aftale. I udgangspunkt kan der online ikke bestilles tid til fx graviditets-, og børneundersøgelser, kørekort, psykisk lidelse og livmoderhalskræft. Ved tidsbestilling skal man altid huske at anføre et emne for konsultationen.

Vanedannende medicin
Vi arbejder på at begrænse et unødvendigt forbrug af vanedannende medicin i henhold til retningslinier udstukket af Sundhedsstyrelsen. Langtidsvirkninger af vanedannende medicin er mange og ret alvorlige, hvorfor det er i vores iver at begrænse forbrugsvarigheden ved at planlægge individualiseret mål for medicinudtrapning. Receptfornyelse på sovemedicin og beroligende medicin kan som hovedregel kun ske ved, at du møder personligt frem i konsultationen. Vi vil føre nøje regnskab med medicinforbruget for at sikre et troværdigt samarbejde. Brud på aftaler betyder, at vi ser os nødsaget til at afbryde samarbejdet.